قیمت سکه بهار آزادی به ۱۲۱۰۰۰۰۰ تومان رسید

قیمت امروز طلا

به گزارش تجارت‌نیوز، بازارهای جهانی در حالی شب گذشته بسته شد که قیمت طلا به دنبال رشد ارزش دلار کاهش پیدا کرد و به ۱۸۴۶ دلار در هر اونس رسید.

براساس گزارش رویترز، شاخص ارزش دلار دیروز در برابر سبد ارزهای رقیب نیم درصد افزایش داشت و موجب گرانتر شدن طلا برای خریدارانی شد که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند.

ادوارد مویا تحلیلگر ارشد موسسه اوآندا در این باره گفت: «پس از برخی اظهارات مقام‌های فدرال رزرو در خصوص ضرورت سرعت بخشیدن به انقباضی شدن سیاست‌های پولی که سبب تقویت ارزش دلار شد قیمت طلا رو به کاهش گذاشته است.»

وی افزود: «تورم و اظهارات مقام های فدرال رزرو عوامل اصلی در تعیین جهت حرکت قیمت طلا هستند و در حال حاضر تجار باید منتظر بمانند و ببینند طی چند هفته آینده چه اتفاق می‌افتد.»

انصراف از نظر
نظرات
02/08/1401 02:14 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1835184849)))and'
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1006411171)))and"
02/08/1401 02:45 ب.ظ
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1539661925)))
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1659436017)as/**/int))>'0
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456/**/and/**/cast(md5('1397614550')as/**/int)>0
02/08/1401 02:45 ب.ظ
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1747000592')))
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1193034056')))>'0
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456鎈'"\(
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456'"\(
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:45 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and+1=1
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and+2=5
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'and'f'='f
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'and'o'='g
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456"and"g"="g
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
expr 877635478 + 820417739
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456"and"m"="x
02/08/1401 02:46 ب.ظ
${@var_dump(md5(375060939))};
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456|expr 932699109 + 899610147
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
'-var_dump(md5(244074859))-'
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456$(expr 862063419 + 899257108)
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456&set /A 883336070+848149572
02/08/1401 02:46 ب.ظ
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
02/08/1401 02:46 ب.ظ
expr 829063757 + 806952101
02/08/1401 02:46 ب.ظ
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
02/08/1401 02:46 ب.ظ
/*1*/{{996026322+897721913}}
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
02/08/1401 02:46 ب.ظ
${800645456+803182269}
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
02/08/1401 02:46 ب.ظ
${(969922101+929832552)?c}
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
02/08/1401 02:46 ب.ظ
#set($c=915722120+880423788)${c}$c
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
02/08/1401 02:46 ب.ظ
<%- 949376218+934856542 %>
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('b',0)
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',2)
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',0)='o
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',2)='x
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
${934792558+962377104}
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:46 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:47 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:47 ب.ظ
123456
02/08/1401 02:47 ب.ظ
123456
آرشیو اخبار و مقالات